اطلاعات جمعیتی

اطلاعات جمعیتی

بر اساس نتایج حاصله از سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن و فرهنگ آبادیهای شهرستان فلاورجان طی سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ روستای مورد مطالعه همواره دارای نرخ رشد مثبت بوده است و جمعیت روستا طی دوره های مختلف افزایش یافته است. روستای مهرنجان اتراک و مهرنجان در سال ۱۳۳۵ دارای جمعیتی معادل ۹۷۲ نفر بوده اند که در سال ۱۳۶۵جمعیت افزایش یافته و به۱۵۰۴ نفررسیده است. در سال ۱۳۸۵ جمعیت روستا افزایش یافته و به ۱۹۰۹ نفررسیده است. در سال ۱۳۹۰ افزایش جمعیت صورت گرفته به طوریکه با افزایش ۱۱۷ نفر طی پنجسال جمعیت روستا در این سال به ۲۰۲۶ نفر رسیده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

16 − 1 =

فهرست